Hladká plavba: Ako zvládnuť Grand Rond de JambeLen málo vecí je krásnych ako bezproblémovo vykonaný grand rond de jambe: na vysokom oblúku nohy spredu zo strany dozadu (alebo naopak) je niečo majestátne. Ale veľa nástrah spája cestu k beznádejným veľkorysým okruhom, najmä pri zložitých prechodoch zo strany na zadnú stranu a zo zadnej strany na druhú. Ako môžete dosiahnuť, aby sa tento náročný krok cítil tak slobodným, ako vyzerá? Čítajte Viac